Αναλογικοί Ταχογράφοι

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα αναλογικών ταχογράφων όπως KTCO 1318 ή MTCO 1324. Προσφέρουμε τη δυνατότητα αντικατάστασης του προβληματικού ταχογράφου με αντίστοιχο καινούριο ή μεταχειρισμένο - ανακατασκευασμένο σε άριστη κατάσταση. Τα μοντέλα των αναλογικών ταχογράφων που διαθέτουμε καλύπτουν όλους τους τύπους οχημάτων και μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα οχήματα εφόσον η πρώτη άδεια κυκλοφορίας είναι έως την 1η Μαΐου 2006.

Ψηφιακοί Ταχογράφοι

Σε όλα τα οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας μετά την 1η Μαΐου 2006 είναι υποχρεωτικός ο ψηφιακό ταχογράφος. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα μοντέλων των κορυφαίων κατασκευαστών. Προσφέρουμε τη δυνατότητα αντικατάστασης του προβληματικού ψηφιακού ταχογράφου με το αντίστοιχο μοντέλο. Όπως επίσης και τη δυνατότητα αναβάθμισης των παλαιότερων ψηφιακών ταχογράφων με νεότερα μοντέλα που ενσωματώνουν σύγχρονες λειτουργίες όπως αυτόματη ανάπαυση, κανόνα του λεπτού κλπ.

Ευφυείς Ταχογράφοι

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

Από τις 15/06/2019, όλα τα νέα φορτηγά οχήματα που το μέγιστο βάρος τους, περιλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων ή ημι-ρυμουλκούμενων, ξεπερνά τους 3,5 τόνους, όπως επίσης και τα επιβατηγά οχήματα άνω των 9 θέσεων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) πρέπει να εξοπλίζονται με το νέο ευφυή ταχογράφο.

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο κανονισμός της ΕΕ Αριθ. 165/2014. Ο σκοπός του νέου κανονισμού είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η διασφάλιση του υγειούς ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής αγοράς και η αποτροπή παραβίασης των ψηφιακών ταχογράφων.

Το συνεργείο μας είναι πλήρως έτοιμο και εξοπλισμένο για όλες τις εργασίες με τη νέα γενιά ψηφιακών ταχογράφων. Το προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί σε όλη τη γκάμα των εργασιών, τοποθετήσεις, βαθμονομήσεις, ρυθμίσεις και αντιμετώπιση βλαβών.