Περιοριστής ταχύτητας Pedal Interface II

Αυτόματος πιλότος, περιορισμός και έλεγχος της ταχύτητας. Το Pedal Interface II της VDO αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό ελεγκτή ο οποίος τοποθετείται μεταξύ του πεντάλ γκαζιού και της μονάδας ελέγχου κινητήρα (ECU). Το σήμα εξόδου του πεντάλ γκαζιού τροποποιείται για τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος και των στροφών του κινητήρα.

Πλεονεκτήματα:

  • Εύκολος και ευέλικτος τρόπος διαχείρισης της απόδοσης του κινητήρα
  • Μειωμένος κίνδυνος ατυχημάτων χάρη στον περιορισμό της ταχύτητας
  • Μειωμένο κόστος λειτουργίας λόγω μεγαλύτερης οικονομίας καυσίμου
  • Πιο άνετη οδήγηση χάρη στη λειτουργία αυτόματου πιλότου
  • Απλή εγκατάσταση - δεν απαιτεί προσαρμογές στο εργοστασιακό λογισμικό ή υλικό διαχείρισης του κινητήρα
  • Ευέλικτες επιλογές ανάπτυξης χάρη στην προσαρμοσμένη δυνατότητα προγραμματισμού

Το Pedal Interface II είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις

1. Pedal Interface II Standard

- Λειτουργία αυτόματου πιλότου και περιορισμός ταχύτητας
Χρησιμοποιώντας μία από τις τρεις επιλογές του cruise control μπορεί να ρυθμιστεί οποιαδήποτε ταχύτητα μεταξύ 30 km/h και 200 ​​km/h. Η ρύθμιση ταχύτητας θα διατηρηθεί στη συνέχεια χωρίς ενεργοποίηση του πεντάλ γκαζιού. Επιπλέον, μπορεί να ρυθμιστεί η μέγιστη ταχύτητα με το μίσχο ελέγχου, η οποία δεν μπορεί να παρακαμφθεί από το πεντάλ γκαζιού.

 

2. Pedal Interface II Enhanced

- Λειτουργία αυτόματου πιλότου, περιορισμός ταχύτητας και στροφών κινητήρα
Επιπρόσθετα από την έκδοση Standard, αυτή η έκδοση προσφέρει έναν μέγιστο περιορισμό ταχύτητας προγραμματισμένο με το λογισμικό του διαχειριστή διαμόρφωσης, ο οποίος δεν μπορεί να ρυθμιστεί από το χρήστη. Αυτή η λειτουργία πληροί την οδηγία 92/6 της ΕΕ για οχήματα άνω των 3,5t (περιοριστής ταχύτητας). Άλλες λειτουργίες περιλαμβάνουν πρόσθετα όρια ταχύτητας που ενεργοποιούνται από εισόδους κατάστασης και μέγιστο όριο στροφών κινητήρα, γεγονός που εξασφαλίζει εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση της φθοράς του κινητήρα.

 

3. Pedal Interface II Premium

- Λειτουργία αυτόματου πιλότου, Περιορισμός ταχύτητας και Έλεγχος στροφών κινητήρα
Παράλληλα με τα χαρακτηριστικά των εκδόσεων Standard και Enhanced, η έκδοση Pedal Interface II Premium επιτρέπει τον έλεγχο του κινητήρα. Οι στροφές του κινητήρα μπορούν να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές: τηλεχειριστήριο καλωδίου, μίσχος cruise control ή με εισόδους κατάστασης. Οι στροφές του κινητήρα μπορούν να ρυθμιστούν σε προκαθορισμένες τιμές προγραμματισμένες με το διαχειριστή ρυθμίσεων. Οι είσοδοι κατάστασης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για λειτουργία περιορισμού κατανάλωσης καυσίμου. Αυτό επιτρέπει στο σήμα εξόδου του πεντάλ γκαζιού να περιορίζεται σε προκαθορισμένο ποσοστό από 0% έως 100%, προγραμματισμένο με το διαχειριστή ρυθμίσεων. Είναι δυνατή η υπέρβαση του ορίου με τη λειτουργία ελέγχου του αυτόματου πιλότου.