Αναλογικοί Ταχογράφοι

 

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα αναλογικών ταχογράφων όπως KTCO 1318 ή MTCO 1324. Προσφέρουμε τη δυνατότητα αντικατάστασης του προβληματικού ταχογράφου με αντίστοιχο καινούριο ή μεταχειρισμένο - ανακατασκευασμένο σε άριστη κατάσταση. Τα μοντέλα των αναλογικών ταχογράφων που διαθέτουμε καλύπτουν όλους τους τύπους οχημάτων και μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα οχήματα εφόσον η πρώτη άδεια κυκλοφορίας είναι έως την 1η Μαΐου 2006.

Ψηφιακοί Ταχογράφοι

 

Σε όλα τα οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας μετά την 1η Μαΐου 2006 είναι υποχρεωτικός ο ψηφιακό ταχογράφος. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα μοντέλων των κορυφαίων κατασκευαστών. Προσφέρουμε τη δυνατότητα αντικατάστασης του προβληματικού ψηφιακού ταχογράφου με το αντίστοιχο μοντέλο. Όπως επίσης και τη δυνατότητα αναβάθμισης των παλαιότερων ψηφιακών ταχογράφων με νεότερα μοντέλα που ενσωματώνουν σύγχρονες λειτουργίες όπως αυτόματη ανάπαυση, κανόνα του λεπτού κλπ.