Περιοριστές Ταχύτητας

VDO Pedal Interface II

Pedal Interface II

Λειτουργία Tempostat, περιορισμού της ταχύτητας και ρύθμισης του κινητήρα

Το VDO
Pedal Interface II είναι μια απλή και φθηνή συσκευή για τον έλεγχο της εξόδου του κινητήρα, σε συνδυασμό με ηλεκτρονική διαχείριση του κινητήρα. Το σύστημα βοηθά στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών που διατυπώνονται στα επαγγελματικά οχήματα με φόντο τον αυξανόμενο όγκο της κυκλοφορίας, προσφέροντας ασφάλεια και οικονομικά οφέλη, καθώς και την καλύτερη προστασία για το περιβάλλον. Το Pedal Interface II συνάδει επίσης με την οδηγία της ΕΕ η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2005 και απαιτεί όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία άνω των 3,5 τόνων, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τον περιοριστή ταχύτητας. Από τον Ιανουάριο του 2006 υπάρχει μια γενική απαίτηση για εκ των υστέρων όλα τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων με μια κατάλληλη συσκευή περιορισμού της ταχύτητας, σε όλη την Ευρώπη.

PI II 2

___________________________________________________________________________________________________

VDO AGB III

 AGB III

 

Αυτόματος περιοριστής ταχύτητας

Το VDO AGB III είναι ένα άλλο σύστημα, το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο για μετασκευή. Αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα για τον αυτόματο περιορισμό της ταχύτητας που ελέγχεται μηχανικά ενισχύει την ασφάλεια, καθώς και τη μείωση του κόστους λειτουργίας με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Επίσης ωφελεί το περιβάλλον και κάνει τη ζωή των οδηγών ευκολότερη. Με αυτό το σύστημα, είναι αδύνατον να υπερβεί τον περιορισμό της ταχύτητας ένα όχημα ή άλλες προκαθορισμένες τιμές. Η μέγιστη ταχύτητα προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική συσκευή ρυθμιστή, χωρίς να επηρεάζει την ισχύ του κινητήρα. Το AGB III είναι μια εγκεκριμένη συσκευή της ταχύτητας σε διάφορες χώρες.