Νομοθεσίες

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με την εφαρμογή του ψηφιακού ταχογράφου:

  • Περιόδους οδήγησης,
  • Περιόδους μεταφόρτωσης των δεδομένων
  • Εξαιρέσεις κτλ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 561/2006

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Μαρτίου 2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων

στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών

(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98  του Συμβουλίου καθώς και

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85

του Συμβουλίου

Για να δείτε το αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ Νομοθεσία 561_2006

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 581/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις μέγιστες περιόδους

τηλεφόρτωσης των σχετικών δεδομένων από τη μαζική μνήμη

του οχήματος και από την κάρτα του οδηγού

Για να δείτε το αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ Νομοθεσία 581_2010

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1985

σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών

Για να δείτε το αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ Νομοθεσία 3821_85