Πρόγραμμα Tis Office

Tis-Office

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρεία σας, η VDO προσφέρει διάφορες λύσεις αρχειοθέτησης και διαχείρισης των δεδομένων στο πλαίσιο του TIS (ταχογράφου Information System) , οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τις νομικές διατάξεις. Οι λύσεις αυτές επίσης σας προσφέρουν διάφορες επιλογές για την αξιολόγηση των δεδομένων και την υποστήριξη για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών σας.
 
Αν θέλετε να αξιολογείτε τα δεδομένα σας συνολικά και έχετε ένα μεγάλο στόλο οχημάτων, το TIS-Office ® είναι η τέλεια λύση. Το λογισμικό σας προσφέρει πολλές επιλογές για την απεικόνιση, αρχειοθέτηση και τη διαχείριση των δεδομένων σας - και για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης αξιολόγησης των δεδομένων. Είναι εγκατεστημένο σε τοπικό επίπεδο και μπορεί να λειτουργεί είτε ως αυτόνομη λύση ή ως  λύση δικτύου. Θα πρέπει να έχετε ως εκ τούτου, την τεχνογνωσία και τη σχετική υποδομή πληροφορικής στην εταιρεία σας.

Αναλογικά διαγράμματα ταχογράφου με το TIS-Office ®
Το TIS-Office ® είναι μια τοπική λύση διαχείρισης δεδομένων για τη διαχείριση των ψηφιακών ταχογράφων αλλά και των αναλογικών διαγραμμάτων.Το  TIS-Office ® σας δίνει τη δυνατότητα να απεικονίσει τα διαγράμματα των ταχογράφων, καθώς και να τα διαχειριστείτε και να τα αξιολογήσετε.
 
Το TIS-Office ® μπορεί να λειτουργεί ως αυτόνομο ή ως λύση δικτύου και επιτρέπει την πρόσβαση σε αρκετούς εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση, ανάλογα με τη διαμόρφωση και την εκχώρηση των δικαιωμάτων των χρηστών.
 
Η σχεδίαση του λογισμικού σε τομείς (modules) επιτρέπει την ευέλικτη επιλογή από το φάσμα των λειτουργιών, η οποία μπορεί να επεκταθεί ανά πάσα στιγμή. Για την αρχειοθέτηση των αναλογικών ταχογράφων, απαιτούνται οι ενότητες "Βασική" και "Αρχειοθέτησης " TIS-Office ®. Διάφορες ενότητες είναι διαθέσιμες για την αξιολόγηση των δεδομένων.

Οι βασικές λειτουργίες του TIS Office ® με μια ματιά:

Διαχείριση αναλογικών ταχογράφων, αρχειοθέτηση, αξιολόγηση της μαζικής ΄μνήμης και τα δεδομένα απο την κάρτα του οδηγού
Ανάγνωση, απεικόνιση και αξιολόγηση αναλογικών διαγραμμάτων
Ανάκτηση μεταφορτωμένων αρχείων (π.χ. για τις επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές)
Δείτε με μια ματιά εάν ή όχι τα μητρώα ταχογράφων και άλλα στοιχεία που έχουν μεταφορτωθεί είναι κενά
Με βάση των δεδομένων που έχουν μεταφορτωθεί, κάντε έλεγχο της οδήγησης και τις περιόδων ανάπαυσης των οδηγών σας
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των οδηγών σας και δημιουργήσετε ωράρια εργασίας
Με βάση των δεδομένων που έχουν μεταφορτωθεί, ελέγξτε τη χρησιμοποίηση του οχήματος και τις εκδηλώσεις του οχήματος (π.χ. αλλαγές των ελαστικών)
Δείτε τα στοιχεία της ταχύτητας με βάση των δεδομένων που έχουν μεταφορτωθεί

Δημιουργήστε αναφορές με μια σύνοψη των δεδομένων για τις χρονικές περιόδους που επιθυμείτε
Εξαγωγές εκθέσεων σε άλλα προγράμματα για περαιτέρω επεξεργασία

Πληρώνετε μόνο για ό, τι χρειάζεστε. Η Modular σχεδίαση του λογισμικού επιτρέπει την ευέλικτη επιλογή από το φάσμα των λειτουργιών, η οποία μπορεί να επεκταθεί όποτε αυτή απαιτείται. Για την αρχειοθέτηση, θα χρειαστείτε το "Basic" και το "Archie" ενότητες. Υπάρχουν διάφορες ενότητες για την αξιολόγηση των δεδομένων.
Το Starter Kit, που αποτελείται από το Downloadkey II και τις ενότητες "Βασική" και "Αρχειοθέτησης" TIS-Office ® , προσφέρει επίσης μια οικονομική εισαγωγή στην επαγγελματική διαχείριση των δεδομένων.
Το σύστημα SQL της βάσης δεδομένων είναι ιδανικό για την ενοποίηση με τα υπάρχοντα συστήματα και μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις απαιτήσεις σας.
Το ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των χρηστών σας επιτρέπει να ορίσετε διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης και κωδικούς πρόσβασης σε διαφορετικούς χρήστες. Αυτό εγγυάται το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας κατά της κατάχρησης των δεδομένων.
Το TIS-Office ® μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να ταιριάζει με τις οργανωτικές απαιτήσεις του στόλου σας και να ακολουθείτε τους εθνικούς κανονισμούς, όπως χρονικά διαστήματα μεταφόρτωσης, τη διάρκεια της αρχειοθέτησης, παραβάσεις, κλπ.
Μπορείτε να εξάγετε εύκολα εκθέσεις ανά πάσα στιγμή για περαιτέρω επεξεργασία.
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τα δεδομένα απο τον αναλογικό ταχογράφο (επιπρόσθετο Scaner).

Το TIS-Office ® είναι έτσι η τέλεια λύση για τις μεταβατικές περιόδους με μεικτούς στόλους.
Το TIS-Office ® είναι συμβατό με το σύστημα ασύρματης μεταφόρτωσης (DLD ®).