Πρόγραμμα Tis Web

Tis Web

Απεριόριστες δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη


Αν θέλετε επαγγελματική αξιολόγηση των δεδομένων χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθείτε με δύσκολα συστήματα υπολογιστών ή λήψη αντιγράφων ασφαλείας, τότε το TIS-Web ® είναι η ιδανική λύση για εσάς. Για να αρχειοθετήσετε, να παρακολουθήσετε και να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας με το TIS-Web ®, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας υπολογιστής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το TIS-Web σας επιτρέπει επίσης να πραγματοποιήσετε υψηλότερο επίπεδο αξιολόγησης των δεδομένων σας μέσω των αναφορών. Το κόστος για το TIS-Web εξαρτάται απο το μέγεθος του στόλου και την γκάμα των απαιτούμενων λειτουργιών.


Λειτουργίες με μια ματιά
Το TIS-Web σας παρέχει διάφορους τρόπους για να επωφεληθείτε πλήρως από τα δεδομένα σας:

Εισαγωγή δεδομένων από τους ψηφιακούς ταχογράφους, τις κάρτες οδηγών και τα διαγράμματα των αναλογικών ταχογράφων χρησιμοποιώντας τις λύσεις μεταφόρτωσης απο την VDO, όπως π.χ. το Downloadkey ΙΙ ή το DLD ® μόνο με ένα κλικ του ποντικιού σας.

  • Ακολουθείστε τις νομικές απαιτήσεις για την αρχειοθέτηση δεδομένων που έχουν μεταφορτωθεί
  • Λάβετε έγκαιρη προειδοποίηση για τις ημερομηνίες μεταφόρτωσης μέσω της λειτουργίας Υπενθύμιση.
  • Παρακολουθήστε την οδηγική συμπεριφορά, όπως λάθη και παραβάσεις ή τις περιόδους ανάπαυσης με γραφήματα ταχύτητας και ειδικές αναφορές.
  • Εμφάνιση χρόνων και μη οδήγησης, συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης των οχημάτων.
  • Το ημερολόγιο ανα οδηγό σας εξασφαλίζει αποτελεσματική δημιουργία των προγραμμάτων εργασίας.
  • Δημιουργία θέσεων υποκαταστημάτων, ώστε να μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τα δεδομένα των υποκαταστημάτων σας.