Προγράμματα Μεταφόρτωσης

Μεταφόρτωση, αρχειοθέτηση και αξιολόγηση δεδομένων


Η βελτιστοποίηση του στόλου και η ψηφιακή ανάλυση του ταχογράφου είναι κάτι καινούργιο αλλά παράλληλα και κάτι αρκετά χρήσιμο για την κάθε εταιρεία. Η εταιρεία VDO, διαθέτει στην γκάμα των προϊόντων της διάφορα προγράμματα για την βελτιστοποίηση του στόλου, την ψηφιακή ανάλυση των δεδομένων του ταχογράφου, καθώς και λύσεις διαχείρισης δεδομένων για να βοηθήσει να εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις καθώς και η βελτίωση των λειτουργιών του στόλου. Κάθε λύση TIS στοχεύει να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες (π.χ. ψηφιακό ταχογράφο ανάλυση), αλλά μπορεί επίσης εύκολα να επεκταθεί ανά πάσα στιγμή (π.χ. για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη βελτιστοποίηση του στόλου).

download1

 

 Πρόγραμμα TIS WEB

button 3

 Πρόγραμμα TIS-OFFICE

button 3

 Πρόγραμμα TIS COMPACT

button 3