Ασύρματες Λύσεις

Η ασύρματη λύση της VDO DLD ® είναι μια βολική λύση για την ασύρματη μεταφορά της μαζικής μνήμης και των δεδομένων της κάρτας οδηγού. Η διαδικασία λήψης ελέγχεται από τον υπολογιστή του γραφείου, και η κάρτα της επιχείρησης πρέπει να μείνει στο γραφείο. Ο οδηγός και το όχημα μπορούν στη συνέχεια να μεταφορτώσουν με το Remote ® DLD τα δεδομένα, σε συμμόρφωση με τις νόμιμες προθεσμίες και να μεταφέρονται απευθείας στο αρχείο TIS. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να είναι η κάρτα της εταιρείας μέσα στον ψηφιακό ταχογράφο.

Η ασύρματη μεταφόρτωση των δεδομένων της VDO DLD ® διατίθεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις:

DLD