Εσωτερικές Λύσεις

Αυτές οι λύσεις μεταφόρτωσης βρίσκονται μέσα στα γραφεία των διαχειριστών στόλου και συνδέονται άμεσα με την υποδομή πληροφορικής της εταιρείας.

Η VDO παρέχει τις ακόλουθες εσωτερικές λύσεις:

Αναγνώστης Καρτών

  • Κατάλληλο για όλα τα μεγέθη στόλων
  • Ο αναγνώστης καρτών είναι συμπαγές και εύχρηστος. Μέσω της σύνδεσης USB και του λογισμικού TIS είναι σε θέση να μεταφορτώσει και να αποθηκεύσει τα ψηφιακά δεδομένα της κάρτας του οδηγού για την αρχειοθέτηση και την αξιολόγηση.
indoorsolutionsimage1 

Αναλυτής Διαγραμμάτων

  • Εύκολος στη χρήση, η βέλτιστη σχέση κόστους device
  • Ανάλυση του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης, μέχρι ένα λεπτό.
  • Συμβατός με TIS-Web και TIS-Office
 indoorsolutionsimage2
 

Download Terminal

  • Κατάλληλο για μεγαλύτερους στόλους.
  • Το Downloadterminal προσφέρει στους οδηγούς τη δυνατότητα της μεταφόρτωσης της κάρτας οδηγού και των δεδομένων Downloadkey II αυτόνομα.
  • Το Downloadterminal μπορεί να στηθεί παντού, π.χ. στο χώρο ανάπαυσης των οδηγών - και να προσφέρει πρόσβαση όλο το εικοσιτετράωρο.
 indoorsolutionsimage3