Μεταφόρτωση

Για να εκπληρώσετε τις νομικές υποχρεώσεις αρχειοθέτησης σας, πρέπει να μεταφορτώνετε ανα τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα από την μαζική μνήμη του ψηφιακού ταχογράφου καθώς και απο την κάρτα του οδηγού.

Η Νομοθεσία 581_2010 αναφέρει ότι η μέγιστη περίοδος εντός της οποίας μεταφορτώνωνται τα δεδομένα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

α) τις 90 ημέρες για τα δεδομένα απο την μζική μνήμη του ψηφιακού ταχογράφου

β) τις 28 ημέρες για τα δεδομένα απο την κάρτα του οδηγού 

Από τους μεμονωμένους ιδιοκτήτες οδηγούς τις μικρές ιδιωτικές εταιρείες καθώς και τις μεγάλες εταιρείες μεταφορών, οι νέες απαιτήσεις αρχειοθέτησης ισχύουν για όλους τους στόλους. Οι λύσεις μεταφόρτωσεις που προσφέρουμε είναι καινοτόμες και φιλικές προς το χρήστη και βοηθούνι τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Επίσης, προσφέρουμε λύσεις μεταφόρτωσης για τα συνεργεία και τις αρχές που χρειάζονται να μεταφορτώσουν τα δεδομένων των ψηφιακών ταχογράφων.

download picture