Ταχογράφος 1324

1324
Σε πολλούς θυμίζει CD PLAYER.Πρόκειται για τον ταχογράφο 1324 MTCO , την τελευταία μορφή αναλογικού ταχογράφου. Το διάγραμμα τοποθετείτε σε συρτάρι που ανοίγει όπως ακριβώς ένα CD PLAYER. Είναι  ο μοναδικός που δεν ατοποθέτητε στο ταμπλό οργάνων του οχήματος.