Ταχογράφος 1319

1319 
Από μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στον σχεδιασμό του ταχογράφου πρόεκυψε ο ταχογράφος 1319 FTCO.Με αναλογική ένδειξη ταχύτητας  αλλά ψηφιακή καταγραφή  και ένδειξη χιλιομετρικών αποστάσεων και αποτελούσε τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής του.