Ταχογράφος 1318

1318
Ήταν πρωτοποριακός για την εποχή του καθώς  είχε  όλα τα πλεονεκτήματα του ταχογράφου 1314 καταλαμβάνοντας μικρότερο όγκο στο ταμπλό οργάνων του οχήματος . Στον ταχογράφο 1318 υπάρχει ως δεδομένη  η  λειτουργία αυτόματης καταγραφής θέσης  εργασίας  (μετάβαση στην θέση  οδήγησης αυτόματα).