Ψηφιακός Ταχογράφος

 DTCO3

Ο ψηφιακός ταχογράφος λειτουργεί με ψηφιακή αποθήκευση των δεδομένων για τον οδηγό σε μια σε μια πλαστική κάρτα και αναφέρεται πολλές φορές ως “ έξυπνη κάρτα οδηγού” και στο όχημα εσωτερικά στην μνήμη της συσκευής του ψηφιακού ταχογράφου.Οι μεταφορείς θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να μεταφορτώνουν αυτά τα δεδομένα από τον ψηφιακό ταχογράφο και από τις κάρτες των οδηγών. Θα πρέπει να αναλύουν στη συνέχεια τα δεδομένα που μεταφορτώθηκαν ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ώρες των οδηγών τηρήθηκαν.Η μαζική μνήμη του ψηφιακού ταχογράφου βρίσκεται εσωτερικά στον ψηφιακό ταχογράφο και μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα μέχρι 12 μηνών .Η μαζική μνήμη αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα του συστήματος, τυχόν παρεμβάσεις στο σύστημα, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, και τα στοιχεία βαθμονόμησης.

Η VDO έχει ηγετική θέση στην αγορά στον κλάδο ταχογράφου για πολλά χρόνια. Ο ψηφιακός ταχογράφος DTCO® 1381 της εταιρείας VDO είναι μια τεχνολογικά ώριμη και εκπληκτική συσκευή - η οποία θέτει το πρότυπο για μέγιστη απόδοση, φιλικότητα προς τον χρήστη και την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων, καθώς και την τεκμηρίωση απο τις περιόδους ανάπαυσης.

Σε συνδυασμό με τον έξυπνο αισθητήρα ταχύτατας KITAS 2171 και τις κάρτες ταχογράφου, ο DTCO ® 1381 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των νέων οδηγιών, π.χ. πληροί τις απαιτήσεις ανάπαυσης.

Η βαθμονόμηση του συστήματος γίνεται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία βαθμονόμησης.

Ο DTCO ® 1381 μπορούν να συνδεθεί και με άλλα συστήματα του οχήματος μέσω CAN.

Ο DTCO ® 1381 μπορεί επίσης να συνδεθεί με ένα αναλογικό ταχύμετρο ή των πίνακα οργάνων του οχήματος, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να διαβάζεται τις πληροφορίες.