Ταχογράφος

Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία τοποθετείται σε οχήματα και ο σκοπός της είναι να καταγράφει αυτόματα την ταχύτητα και την απόσταση, μαζί με τις δραστηριότητες των οδηγών. Η δραστηριότητα της οδήγησης ενεργοποιείται αυτόματα όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες μπορούν επιλεχθούν από τον οδηγό ή τον συνοδηγό, ανάλογα με τις ανάγκες και την κατάσταση που βρίσκονται.Ένα σύστημα ταχογράφου αποτελείται από έναν αισθητήρα ο οποίος είναι τοποθετημένος στο κιβώτιο ταχυτήτων του οχήματος, καθώς και από την συσκευή καταγραφής δηλαδή τον ταχογράφο. Υπάρχουν ταχογράφοι αναλογικοί π.χ. KTCO 1318 ή MTCO 1324 αλλά και ψηφιακοί, όπως ο ταχογράφος της VDO DTCO 1381. Όλα τα νέα οχήματα που ταξινομήθηκαν από την 1η Μαΐου 2006, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο.

Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού ταχογράφου, όμως ο σκοπός είναι ο ίδιος δηλαδή να γίνεται καταγραφή της ταχύτητας, της απόστασης και των δραστηριοτήτων.

Μια κύρια διαφορά είναι η μεταφόρτωση των δεδομένων που απαιτείται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μεταφόρτωση των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα Μεταφόρτωση.

 

1324 DTCO3
Αναλογικός Ταχογράφος VDO MTCO 1324       Ψηφιακός Ταχογράφος VDO DTCO 1324